|
 
 
 
วันที่ / Date 20/01/2564
47.20 บาท/กก. (THB/Kg.)
 
วันที่ / Date 19/01/2564
1,388.00 USD/MT (@ B/USD)
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2563-2565 (สมัยที่ 13)
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2561-2563 (สมัยที่ 12)
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2560-2561 (สมัยที่ 11)
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2557-2559 (สมัยที่ 10)
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2555-2557 (สมัยที่ 9)
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2553-2555 (สมัยที่ 8)
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2551-2553 (สมัยที่ 7)
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2549-2551 (สมัยที่ 6)
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2547-2549 (สมัยที่ 5)
 

สมาคมน้ำยางข้นไทย
60 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. (074) 559508-10  Fax. (074) 559039 E-mail tla5567@hotmail.com, contact@tla-latex.org
ติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ  คุณสุจิน กาญจนศิราธิป  Mobile : (086) 480-0824

ระบบจัดการข้อมูล | ระบบเช็คอีเมล์
Copyright 2006. www.tla-latex.org All rights reserved.
Powered by ME-FI dot com