|
 
 
 
วันที่ / Date 24-27/09/2564
45.00 บาท/กก. (THB/Kg.)
 
วันที่ / Date 23/09/2564
1,190.00 USD/MT (@ B/USD)
ทะเบียนสมาชิก สมาคมน้ำยางข้นไทย
ทะเบียนสมาชิก (แบบย่อ)
MEMBERSHIP THAI LATEX ASSOCIATION
เลือกเลขที่สมาชิก :

สมาคมน้ำยางข้นไทย
60 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. (074) 559508-10  Fax. (074) 559039 E-mail tla5567@hotmail.com, contact@tla-latex.org
ติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ  คุณสุจิน กาญจนศิราธิป  Mobile : (086) 480-0824

ระบบจัดการข้อมูล | ระบบเช็คอีเมล์
Copyright 2006. www.tla-latex.org All rights reserved.
Powered by ME-FI dot com