|
 
 
 
วันที่ / Date 20/03/2562
50.50 บาท/กก. (THB/Kg.)
 
วันที่ / Date 19/03/2562
1,287.00 USD/MT (@ 31.67 B/USD)
สมาคมน้ำยางข้นไทย
60 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์   (074) 559508-9  Fax. (074) 559039
Email tla5567@hotmail.com, contact@tla-latex.org
Facebook www.facebook.com/tlalatex
 
หากท่านมีความประสงค์ต้องการติดต่อสมาคมฯ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้คะ

ชื่อ-สกุล แจ้งความประสงค์
โทรศัพท์
อีเมล์
 

ติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ  
คุณสุจิน กาญจนศิราธิป  
Mobile :
(081) 748-4657, (086) 480-0824  

 

สมาคมน้ำยางข้นไทย
60 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. (074) 559508-10  Fax. (074) 559039 E-mail tla5567@hotmail.com, contact@tla-latex.org
ติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ  คุณสุจิน กาญจนศิราธิป  Mobile : (081) 748-4657, (086) 480-0824

ระบบจัดการข้อมูล | ระบบเช็คอีเมล์
Copyright 2006. www.tla-latex.org All rights reserved.
Powered by ME-FI dot com