|
 
 
 
วันที่ / Date 20/01/2564
47.20 บาท/กก. (THB/Kg.)
 
วันที่ / Date 19/01/2564
1,388.00 USD/MT (@ B/USD)

 

ผลการดำเนินงาน / กิจกรรมประจำปี 2562
ผลการดำเนินงาน / กิจกรรมประจำปี 2561
ผลการดำเนินงาน / กิจกรรมประจำปี 2560
ผลการดำเนินงาน / กิจกรรมประจำปี 2558
ผลการดำเนินงาน / กิจกรรมประจำปี 2557
ผลการดำเนินงาน / กิจกรรมประจำปี 2556
ผลการดำเนินงาน / กิจกรรมประจำปี 2555
ผลการดำเนินงาน / กิจกรรมประจำปี 2554
ผลการดำเนินงาน / กิจกรรมประจำปี 2553
ผลการดำเนินงาน / กิจกรรมประจำปี 2552
ผลการดำเนินงาน / กิจกรรมประจำปี 2551
ผลการดำเนินงาน / กิจกรรมประจำปี 2550
ผลการดำเนินงาน / กิจกรรมประจำปี 2549

สมาคมน้ำยางข้นไทย
60 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. (074) 559508-10  Fax. (074) 559039 E-mail tla5567@hotmail.com, contact@tla-latex.org
ติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ  คุณสุจิน กาญจนศิราธิป  Mobile : (086) 480-0824

ระบบจัดการข้อมูล | ระบบเช็คอีเมล์
Copyright 2006. www.tla-latex.org All rights reserved.
Powered by ME-FI dot com