เลขที่สมาชิก 001 บริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา(1982) จำกัด
  โดย นายชัยพจน์ เรืองวรุณวัฒนา
  ประเภทวิสาหกิจ  :  ผลิตน้ำยางข้น
  ประเภทสมาชิก :  สามัญ
  ที่ตั้งสำนักงาน 33  ถ.กาญจนวณิชย์  ต.สะเดา   อ.สะเดา   จ.สงขลา  90120
โทรศัพท์ (074) 411353 - 4 , (074) 411573-4
โทรสาร  (074) 412216, 412152
E-mail : huang_wen_quan@yahoo.com
Web : www.tvrrubber.com

เลขที่สมาชิก 002 บริษัท กระบี่พารารับเบอร์ จำกัด
  โดย นายดนัย มนต์ภาณีวงศ์
  ประเภทวิสาหกิจ  :  ผลิตน้ำยางข้น
  ประเภทสมาชิก :  สามัญ
  ที่ตั้งสำนักงาน 11/4   หมู่ 7   ถ.กระบี่ – พังงา ต.อ่าวลึกใต้  อ.อ่าวลึก  จ.กระบี่  81110
โทรศัพท์ (075) 610875-9  
โทรสาร  (075) 610879
Email : danai.krabi@gmail.com

เลขที่สมาชิก 003 บริษัท จะนะน้ำยาง จำกัด
  โดย นายสมพร ธรรมชาติ
  ประเภทวิสาหกิจ  :  ผลิตน้ำยางข้น
  ประเภทสมาชิก :  สามัญ
  ที่ตั้งสำนักงาน 8/3   หมู่ 5   ถ. สงขลา–ปัตตานี   ต.บ้านนา  อ.จะนะ  จ.สงขลา  90130
โทรศัพท์ (074) 207668-9
โทรสาร  (074) 207670
E-mail : chana.latex@hotmail.com

เลขที่สมาชิก 004 บริษัท ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น จำกัด
  โดย นายอภิชาติ เตชะภัทรกุล
  ประเภทวิสาหกิจ  :  ผลิตน้ำยางข้น
  ประเภทสมาชิก :  สามัญ
  ที่ตั้งสำนักงาน 75/1 หมู่ 8   ถ. จะนะ-หนองจิก   ต.บ้านนา  อ.จะนะ  จ.สงขลา  90130
โทรศัพท์ (074) 207657-9
โทรสาร  (074) 207655-6
E-mial : clitex@loxinfo.co.th

เลขที่สมาชิก 005 บริษัท ไชยาพรลาเท็กซ์ จำกัด
  โดย นายพิสิษฐ์ เจริญพีระภิญโญ
     
  ประเภทวิสาหกิจ  :  ผลิตน้ำยางข้น
  ประเภทสมาชิก :  สามัญ
  ที่ตั้งสำนักงาน 99/3-4 หมู่ 10  ถ.เอเซียสายใหม่   ต.ท่าช้าง  อ.บางกล่ำ  จ.สงขลา  90110
โทรศัพท์ (081) 9905571 , (085) 8920999
โทรสาร  (074) 328908
E-mail : pisit1972@yahoo.com

เลขที่สมาชิก 006 บริษัท เซาท์แลนด์ลาเท็กซ์ จำกัด
  โดย นายชำนาญ นพคุณขจร
  ประเภทวิสาหกิจ  :  ผลิตน้ำยางข้น
  ประเภทสมาชิก :  สามัญ
  ที่ตั้งสำนักงาน 55  ถ.ราษฎ์ยินดี  ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110
โทรศัพท์ (074) 342742 – 47
โทรสาร  (074) 342781 , 342778
E-mail : marketing@southlandholding.com
Web: www.southlandholding.com

เลขที่สมาชิก 007 บริษัท ซุปเปอร์เท็กซ์ จำกัด
  โดย นายอนุชิต จิโรจโชติชัย
  ประเภทวิสาหกิจ  :  ผลิตน้ำยางข้น
  ประเภทสมาชิก :  สามัญ
  ที่ตั้งสำนักงาน 88/8  หมู่ 4  ถ.สุขยางค์   ต.ตาเนาะแมเราะ (บ้าน กม.7)   อ.เบตง  จ.ยะลา  95110
โทรศัพท์ (073) 378300-1
โทรสาร  (073) 378299
E-mail : jindasupertex@hotmail.com

เลขที่สมาชิก 008 บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาตรัง
  โดย นายสุธี อรุโณประโยชน์
  ประเภทวิสาหกิจ  :  ผลิตน้ำยางข้น
  ประเภทสมาชิก :  สามัญ
  ที่ตั้งสำนักงาน 227 หมู่ 1 ถ.เพชรเกษม  ต.เขาขาว  อ.เมือง   จ.ภูเก็ต 83000 
โทรศัพท์ (075) 233136-7 , 271420
โทรสาร  (075) 271369
E-mail : trl@vonbundit.com