|
 
 
 
วันที่ / Date 20/03/2562
50.50 บาท/กก. (THB/Kg.)
 
วันที่ / Date 19/03/2562
1,287.00 USD/MT (@ 31.67 B/USD)
  •   ครม.รับทราบแพ็คเกจแก้ราคายางตกต่ำ อัดฉีดอุดหนุนดอกเบี้ยกู้ซื้อยางเก็บสต๊อกหวังดูดซับ 3.5 แสนตัน  new

นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า วันนี้ได้รายงานคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบแนวทางการแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ 3 มาตรการ หลังรับข้อร้องเรียนจากเกษตรกรชาวสวนยางแล้ว ซึ่งกระทรวงฯ จะเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอีกครั้งในสัปดาห์หน้า คาดจะช่วยพยุงราคายางพาราที่กิโลกรัมละ 50-60 บาท ไม่ให้เกษตรกรขาดทุน

โดยมาตรการแรก ขอให้ส่วนราชการ ได้แก่ กระทรวงคมนาคม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ไปประชุมหารือเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับปริมาณความต้องการใช้ยางพารา จากปัจจุบันที่มีอยู่ราว 7-8 หมื่นตัน ซึ่งยังเป็นปริมาณที่น้อยเกินไป

ส่วนมาตรการที่สอง การชดเชยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับผู้ประกอบการรับซื้อยางพาราไม่เกิน 3% โดยเตรียมวงเงินไว้ 20,000 ล้านบาท เพื่อดูดซับผลผลิตออกจากท้องตลาดได้ราว 3.5 แสนตัน

และมาตรการที่สาม ลดการกรีดน้ำยางในพื้นที่ส่วนราชการ 100% เป็นเวลา 3 เดือน (ม.ค.-มี.ค.61) ซึ่งมีพื้นที่ปลูกยางพาราอยู่ราว 1.2 แสนไร่ ช่วยลดปริมาณได้ราว 5 พันตัน และเชิญชวนให้เกษตรกรลดพื้นที่ปลูกยางพาราลงแล้วเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่น เป้าหมาย 2 แสนไร่ ซึ่งจะจ่ายเงินชดเชยให้ไร่ละ 400 บาท แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 10 ไร่

รมว.เกษตรฯ กล่าวว่า ภายในสัปดาห์นี้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จะต้องนำทั้ง 3 มาตรการเสนอให้ที่ประชุมบอร์ด กยท.และคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติพิจารณาและอนุมัติ ก่อนเสนอเข้าที่ประชุม ครม.อีกครั้งในสัปดาห์หน้า

นอกเหนือจากมาตรการดังกล่าวแล้วยังจะมีมาตรการเสริม ได้แก่ การทำความตกลงกับบริษัทกลางยางพารา 3 ประเทศ เพื่อลดการส่งออกชั่วคราว คาดว่าจะลดลงราวประเทศละ 2 แสนตัน, กยท.จะรับซื้อยางจากสถาบันเกษตรกรเพื่อดูดซับปริมาณยางออกจากตลาดเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าวจะครอบคลุมเฉพาะเกษตรกรชาวสวนยาวพาราที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น ขณะที่มีเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่เพะปลูกโดยบุกรุกพื้นที่รัฐอยู่ราว 5 ล้านไร่

ที่มา : สำนักข่าวอินโฟเควสท์ 

Update :  14 ธันวาคม 2560     เวลา : 09:20:12 น.
 

สมาคมน้ำยางข้นไทย
60 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. (074) 559508-10  Fax. (074) 559039 E-mail tla5567@hotmail.com, contact@tla-latex.org
ติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ  คุณสุจิน กาญจนศิราธิป  Mobile : (081) 748-4657, (086) 480-0824

ระบบจัดการข้อมูล | ระบบเช็คอีเมล์
Copyright 2006. www.tla-latex.org All rights reserved.
Powered by ME-FI dot com