|
 
 
 
วันที่ / Date 20/03/2562
50.50 บาท/กก. (THB/Kg.)
 
วันที่ / Date 19/03/2562
1,287.00 USD/MT (@ 31.67 B/USD)
  •   ผญบ.ในยะลาพลิกฟื้นสวนยางเป็นศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  new

ยะลา - ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา พลิกฟื้นพื้นที่สวนยางพารากว่า 3 ไร่ เป็นศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร หลังจากศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
       
       วันนี้ (25 ต.ค.) ที่ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรของ นายธัญญา แก้วเจริญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่เศษ ได้มีการปรับปรุงพื้นที่ภายหลังการศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีการปรับพื้นที่ในสวนยางพาราที่มีอยู่ให้สามารถทำการเกษตรแบบครบวงจร ทั้งการเกษตรกรรม การเลี้ยงปศุสัตว์ และการทำประมง รวมอยู่ในพื้นที่เดียวกันจนสำเร็จ และได้ยกสถานะเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจ และเยาวชน นักศึกษาในพื้นที่อีกด้วย
 
นายธัญญา แก้วเจริญ เจ้าของพื้นที่เปิดเผยว่า ย้อนหลังกลับไปเมื่อประมาณปี 2554 ตนเองได้ศึกษาข้อมูลจากทั้งทางหนังสือ และสื่อต่างๆ ถึงพระราชกรณียกิจ รวมถึงพระราชดำรัสคำสอนของในหลวง โดยเฉพาะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากนั้นจึงได้ลงมือทำในพื้นที่ของตนเองที่มีอยู่ในสวนยางพารา โดยปรับปรุงให้มีการเลี้ยงสัตว์ ทั้งไก่ไข่ ขุดบ่อเลี้ยงปลา เลี้ยงเป็ด และเลี้ยงสุกร
       
       นอกจากนี้ ก็ปลูกพืชสวนครัวแบบเก็บกินเองได้ ทั้งมะนาว ตะไคร้ มะเขือ ยอดผักเหรียง และเริ่มเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ทำก๊าซจากมูลสัตว์ และได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในการขยายพื้นที่ และการทำบัญชีสหกรณ์ จนตอนนี้ได้เป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ ทั้งประชาชนทั่วไป และนักเรียน นักศึกษาที่สนใจมาศึกษาแนวทางตามแนวพระราชดำรัสของในหลวง
       
       นายธัญญา แก้วเจริญ กล่าวว่า หลังจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังคงเสียใจต่อการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ แต่ตนเองก็ขอเดินตามรอยพ่อหลวงในการยึดหลักคำสอนเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิต และอยากให้ทุกคนเดินตามรอยพ่อ แม้ว่าพ่อจะไม่อยู่แล้ว แต่ก็อยากให้ทุกคนปฏิบัติตนเหมือนตอนที่พ่ออยู่
 
ที่มา : MGR Online
Update :  26 ตุลาคม 2559     เวลา : 13:39:32 น.
 

สมาคมน้ำยางข้นไทย
60 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. (074) 559508-10  Fax. (074) 559039 E-mail tla5567@hotmail.com, contact@tla-latex.org
ติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ  คุณสุจิน กาญจนศิราธิป  Mobile : (081) 748-4657, (086) 480-0824

ระบบจัดการข้อมูล | ระบบเช็คอีเมล์
Copyright 2006. www.tla-latex.org All rights reserved.
Powered by ME-FI dot com