|
 
 
 
วันที่ / Date 19/12/2561
37.00 บาท/กก. (THB/Kg.)
 
วันที่ / Date 18/12/61
975.00 USD/MT (@ 32.74 B/USD)
  •   นายชัยพจน์ เรืองวรุณวัฒนา นายกสมาคมฯ ให้สัมภาษณ์ โครงการวิจัย เรื่อง “การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานยางพา 

นายชัยพจน์ เรืองวรุณวัฒนา นายกสมาคมฯ ให้สัมภาษณ์

โครงการวิจัย เรื่อง “การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานยางพาราไทยกับมาเลเซียเพื่อแสวงหาแนวทางปฏิบัติที่ดี และสนองความต้องการของตลาดโลก” 

วันศุกร์ที่  18  พฤษภาคม  2561

โดย นายพูนทวี ชัยวิจิตมลากูล นักวิจัยโครงการฯ และรองผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ณ ห้องประชุมชั้น 3 สมาคมน้ำยางข้นไทย จ.สงขลา

 

 
Update :21 พฤษภาคม 2561     เวลา : 11:04:00 น.
 

สมาคมน้ำยางข้นไทย
60 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. (074) 559508-10  Fax. (074) 559039 E-mail tla5567@hotmail.com, contact@tla-latex.org
ติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ  คุณสุจิน กาญจนศิราธิป  Mobile : (081) 748-4657, (086) 480-0824

ระบบจัดการข้อมูล | ระบบเช็คอีเมล์
Copyright 2006. www.tla-latex.org All rights reserved.
Powered by ME-FI dot com