|
 
 
 
วันที่ / Date 3-4/06/2563
43.00 บาท/กก. (THB/Kg.)
 
วันที่ / Date 2/06/2563
1,076.00 USD/MT (@ B/USD)
  •   ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมน้ำยางข้นไทย ครั้งที่ 3/2559 

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมน้ำยางข้นไทย ครั้งที่ 3/2559

วันศุกร์ที่  29  กรกฎาคม  2559  เวลา 13.30-17.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สมาคมน้ำยางข้นไทย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

 
Update :2 สิงหาคม 2559     เวลา : 15:04:00 น.
 

สมาคมน้ำยางข้นไทย
60 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. (074) 559508-10  Fax. (074) 559039 E-mail tla5567@hotmail.com, contact@tla-latex.org
ติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ  คุณสุจิน กาญจนศิราธิป  Mobile : (086) 480-0824

ระบบจัดการข้อมูล | ระบบเช็คอีเมล์
Copyright 2006. www.tla-latex.org All rights reserved.
Powered by ME-FI dot com