|
 
 
 
วันที่ / Date 25/06/2562
51.30 บาท/กก. (THB/Kg.)
 
วันที่ / Date 24/06/2562
1,239.00 USD/MT (@ B/USD)
  •   ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมน้ำยางข้นไทย ครั้งที่ 2/2559 

สมาคมน้ำยางข้นไทย

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมน้ำยางข้นไทย ครั้งที่ 2/2559

วันศุกร์ที่  8  เมษายน  2559  เวลา  13.30 น. - 17.00 น.

ณ ห้องประชุม สมาคมน้ำยางข้นไทย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 
Update :19 เมษายน 2559     เวลา : 11:10:00 น.
 

สมาคมน้ำยางข้นไทย
60 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. (074) 559508-10  Fax. (074) 559039 E-mail tla5567@hotmail.com, contact@tla-latex.org
ติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ  คุณสุจิน กาญจนศิราธิป  Mobile : (081) 748-4657, (086) 480-0824

ระบบจัดการข้อมูล | ระบบเช็คอีเมล์
Copyright 2006. www.tla-latex.org All rights reserved.
Powered by ME-FI dot com