|
 
 
 
วันที่ / Date 25/06/2562
51.30 บาท/กก. (THB/Kg.)
 
วันที่ / Date 24/06/2562
1,239.00 USD/MT (@ B/USD)
  •   ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559  

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 

วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559 เวลา 9.30 - 12.30 น.

ณ ห้องทองเอก โรงแรม หรรษา เจ.บี. อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

 
Update :25 มีนาคม 2559     เวลา : 15:26:00 น.
 

สมาคมน้ำยางข้นไทย
60 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. (074) 559508-10  Fax. (074) 559039 E-mail tla5567@hotmail.com, contact@tla-latex.org
ติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ  คุณสุจิน กาญจนศิราธิป  Mobile : (081) 748-4657, (086) 480-0824

ระบบจัดการข้อมูล | ระบบเช็คอีเมล์
Copyright 2006. www.tla-latex.org All rights reserved.
Powered by ME-FI dot com