|
 
 
 
วันที่ / Date 25/06/2562
51.30 บาท/กก. (THB/Kg.)
 
วันที่ / Date 24/06/2562
1,239.00 USD/MT (@ B/USD)
  •   ประชุมคณะทำงานชดเชยดอกเบี้ย และ ประชุมคณะกรรมการบริหาร โครงการสนับสนุนสินเชื่อฯ ครั้งที่ 2/2562  new

ประชุมคณะทำงานชดเชยดอกเบี้ยโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง ครั้งที่ 2/2562  และ

 

ประชุมคณะกรรมการบริหาร โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง ครั้งที่2/2562

 

วันจันทร์ที่  25  มีนาคม  2562

 

จัดโดย  การยางแห่งประเทศไทย

 

ณ ห้องประชุมรัษฎา ชั้น 2 อาคาร 2 การยางแห่งประเทศไทย  กรุงเทพฯ

 
Update :18 มิถุนายน 2562     เวลา : 16:52:00 น.
 

สมาคมน้ำยางข้นไทย
60 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. (074) 559508-10  Fax. (074) 559039 E-mail tla5567@hotmail.com, contact@tla-latex.org
ติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ  คุณสุจิน กาญจนศิราธิป  Mobile : (081) 748-4657, (086) 480-0824

ระบบจัดการข้อมูล | ระบบเช็คอีเมล์
Copyright 2006. www.tla-latex.org All rights reserved.
Powered by ME-FI dot com