|
 
 
 
วันที่ / Date 23-25/02/2562
43.00 บาท/กก. (THB/Kg.)
 
วันที่ / Date 22/02/2562
1,150.00 USD/MT (@ 31.30 B/USD)
  •   ประชุมหารือความร่วมมือในการใช้ยางพาราในโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราภาครัฐปี 2561 

ประชุมหารือความร่วมมือในการใช้ยางพาราในโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราภาครัฐปี  2561

ศุกร์ที่  1  มิถุนายน  2561 

ณ ห้องสำรวจพฤกษาลัย  อาคาร  50  ปี  การยางแห่งประเทศไทย  กรุงเทพมหานคร
                                           

 
Update :19 มิถุนายน 2561     เวลา : 16:49:00 น.
 

สมาคมน้ำยางข้นไทย
60 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. (074) 559508-10  Fax. (074) 559039 E-mail tla5567@hotmail.com, contact@tla-latex.org
ติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ  คุณสุจิน กาญจนศิราธิป  Mobile : (081) 748-4657, (086) 480-0824

ระบบจัดการข้อมูล | ระบบเช็คอีเมล์
Copyright 2006. www.tla-latex.org All rights reserved.
Powered by ME-FI dot com