|
 
 
 
วันที่ / Date 23-25/02/2562
43.00 บาท/กก. (THB/Kg.)
 
วันที่ / Date 22/02/2562
1,150.00 USD/MT (@ 31.30 B/USD)
  •   ศอ.บต. หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำอย่างยั่งยืน ร่วมกับนักธุรกิจและนักวิชาการ 3 จชต.ฯ new
ศอ.บต. หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำอย่างยั่งยืน ร่วมกับนักธุรกิจและนักวิชาการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งเป้าขายผลิตภัณฑ์สินค้าจากยางพาราแทนส่งออกยางดิบ
 
วันนี้ (1 พฤษภาคม 2561) ที่ห้องประชุมเจริญจิตต์ ณ สงขลา นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานการประชุมการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้ช่วยเลขาธิการ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ของ ศอ.บต. กลุ่มนักธุรกิจ คณะทำงานวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นำโดย ดร.ธนะพิพัฒน์ ปรัชญาเมธีธรรม ประธานคณะทำงานวิจัยฯ ผศ.ดร.อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์ นักวิชาการเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เข้าร่วมประชุมหารือวางแนวทางการแก้ไขปัญหายางล้นสต็อกและราคาตกต่ำ
 
นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า วันนี้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำมาร่วมพูดคุยหารือ โดย ศอ.บต. จะร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รวมทั้งเชิญนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาร่วมรับฟัง ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาให้ประเทศไทย เป็นประเทศในการส่งออกยางที่มีคุณภาพ ซึ่งจะเร่งส่งเสริมการผลิตอุตสาหกรรมยางแผ่นเพื่อแปรูป เช่น ทำโต๊ะเก้าอี้ ปะการังเทียม พื้นกันลื่น โดย ศอ.บต. จะรวบรวมข้อมูลเสนอพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องจากมีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนและกังวลเรื่องดังกล่าว โดยที่ประชุมมีความเห็นว่าต้องทำให้ไทย เป็นประเทศส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพาราแทนยางดิบเหมือนที่ผ่านมา ซึ่งต้องใช้เวลาพอควร และควรเริ่มจากการให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่
 
ด้าน ผศ.ดร.อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์ นักวิชาการเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ กล่าวว่า ปริมาณการผลิตยางพาราในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นทุกปี ราคายางพาราจึงทรงตัว ซึ่งมองเห็นว่าการนำยางพาราไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากยางพารา จะสามารถเพิ่มโอกาสที่จะทำให้ราคาเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ดี ขณะนี้ประเทศไทยใช้วัตถุดิบยางพาราในด้านอุตสาหกรรมเพียง 5 แสนตันเท่านั้น ทั้งที่สามารถผลิตยางพาราได้ 14.5 ล้านตัน อาทิ การใช้ยางพาราผสมเพื่อทำสนามฟุตซอล บ่อกักเก็บน้ำ เป็นต้น
วันนี้ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกยางพารารายใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีแต่มูลค่าไม่ได้สูงมากนัก เราจึงต้องตั้งเป้าหมายใหม่ คือ ในอีก 20 ปีข้างหน้า เราจะเลิกขายวัตถุดิบยาง แต่จะขายและส่งออกผลิตภัณฑ์ยางแทน เพื่อเพิ่มมูลค่าแก่วัตถุดิบยางพารา และจะส่งผลให้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องเติบโตเช่นกัน อาทิ อุตสาหกรรมเหล็ก สารเคมี เป็นต้น
 
ที่มา : สทท.ยะลา
Update :  2 พฤษภาคม 2561     เวลา : 09:11:26 น.
 

สมาคมน้ำยางข้นไทย
60 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. (074) 559508-10  Fax. (074) 559039 E-mail tla5567@hotmail.com, contact@tla-latex.org
ติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ  คุณสุจิน กาญจนศิราธิป  Mobile : (081) 748-4657, (086) 480-0824

ระบบจัดการข้อมูล | ระบบเช็คอีเมล์
Copyright 2006. www.tla-latex.org All rights reserved.
Powered by ME-FI dot com