|
 
 
 
วันที่ / Date 20/03/2562
50.50 บาท/กก. (THB/Kg.)
 
วันที่ / Date 19/03/2562
1,287.00 USD/MT (@ 31.67 B/USD)
  •   กยท.เจ๋งผลิตน้ำยางข้นปราศจากสารก่อมะเร็ง  new
กยท.เดินหน้าพัฒนาคุณภาพยาง ประสบผลสำเร็จผลิตน้ำยางข้น GMP เกรดพรีเมียมปราศจากสารก่อมะเร็งในเชิงพาณิย์รายแรกและรายเดียวของโลก เตรียมต่อยอดขยายตลาดเพิ่มมูลค่าแย่งส่วนแบ่งยางสังเคราะห์ เน้นสโลแกนเป็นมิตรต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม มั่นใจแนวโน้มความต้องการสูง
 
              ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท. โดยศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสากรรมยาง ร่วมกับภาคเอกชนประสบผลสำเร็จในการผลิตน้ำยางข้น เกรดพรีเมี่ยมปราศจากสารก่อมะเร็งในเชิงพาณิชย์ด้วยการใช้นวัตกรรมของ กยท. นับว่าเป็นรายแรกและรายเดียวของโลก ที่สามารถผลิตได้ในขณะนี้และยังผ่านมาตรฐาน GMP อีกด้วย โดยผลิตออกมาในล็อตแรกจำนวน 20 ตัน สามารถจำหน่ายได้ทั้งหมด เหมาะสำหรับนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตจุกนมยาง ถุงยางอนามัย ถุงมือแพทย์ แทนยางสังเเคราะห์เพราะมีความยืดหยุ่นได้ดีกว่า
 
               ทั้งนี้ กยท.พร้อมที่จะขยายถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมการผลิตน้ำยางข้นปราศจาคสารก่อมะเร็ง ดังกล่าวให้กับสถาบันเกษตรกรหรือบริษัทเอกชนผู้ที่สนใจ เพื่อที่จะขยายตลาดยางเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ที่มีแนวโน้มต้องการเพิ่มขึ้นอย่างเนื่องในอนาคต รวมทั้งสามารถเข้าไปทดแทนและแข่งขันกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ยางสังเคราะห์ได้
 
                นางปรีดิ์เปรม ทัศนกุล ผู้อำนวยการศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ กยท. เปิดเผยว่า ในกระบวนการผลิตน้ำยางข้นทั่วไปนั้น จะใช้สารเตตระเมทิลไทอูแรมไดซัลไฟด์ (TMTD) กับ ซิงค์ออกไซด์ (zinc oxide) ร่วมกับแอมโมเนียในการรักษาสภาพน้ำยางสด อย่างไรก็ตาม ZnO เป็นสารที่มีกลุ่มโลหะสังกะสีและตกค้างในผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อนำไปกำจัดเป็นซากทิ้ง ขณะที่สาร TMTD จะทำให้เกิดสารไนโตรโซเอมีนซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง สารตัวนี้ประเทศในสหภาพยุโรปได้ให้ความเห็นชอบต่อร่างกฎหมายของระเบียบว่าด้วยสารเคมีของสหภาพยุโรป (Registration Evaluation and Authorization of Chemicals: REACH) ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำหรับน้ำยางข้นที่ผลิตทั่วไปนำไปใช้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่กระทบต่อสุขภาพเช่น ถุงมือแม่บ้าน ถุงมือทั่วๆไป เป็นต้น ส่วนถุงมือผ่าตัด จุกนมยาง จะใช้ยางสังเคราะห์แทบทั้งหมด ทำให้ยางธรรมชาติถูกแย่งตลาดในส่วนนี้ไป
 
                ดังนั้น กยท.จึงได้ทำการวิจัยและคิดค้นนวัตกรรมในการผลิตน้ำยางข้นใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงในสารรักษาสภาพน้ำยาง และปลอดภัยปราศจากสารก่อมะเร็ง ไม่เป็นพิษต่อเซลล์มนุษย์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญมีต้นทุนการผลิตที่ถูกกว่า นอกจากนี้นวัตกรรมในการผลิตน้ำยางข้นของ กยท. ดังกล่าวยังได้นำหลักของ GMP มาประยุกต์ใช้ร่วมด้วยทำให้สามารถลดปริมาณการใช้แอมโมเนียลงได้ กลิ่นลดลง ผู้ปฏิบัติงานมีความสุขเพิ่มขึ้น และเมื่อไม่ใช้ TMTD กับ Zinc oxide สารตกตะกอนต่าง ๆ ก็ลดลง ในขณะที่สารที่ใช้ทดแทนก็เป็นมิตรต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
 
                 "น้ำยางข้นเกรดพรีเมียมปราศจากสารก่อมะเร็งของ กยท.นี้ ผู้ใช้สามารถนำไปต่อยอดแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เดิมเคยใช้น้ำยางข้นเกรดทั่วไปในการผลิต เช่น การผลิตหมอน ที่นอน ตุ๊กตายาง เป็นต้น มาใช้น้ำยางข้นเกรดพรีเมียมดังกล่าวแทน โดยนำสโลแกนเป็นมิตรต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะทำให้เพิ่มราคาและยอดขายได้ เนื่องจากปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ล่าสุดบริษัทที่ผลิตของเล่นเด็กที่ใหญ่สุดในแถบเอเซีย ที่ใช้สโลแกนสินค้าว่า "รักษ์โลก” ให้ความสนใจน้ำยางข้นเกรดพรีเมียมปราศจากสารก่อมะเร็ง ของ กยท.ดังกล่าวทดลองไปผลิตของเล่นเด็ก เพราะมีความปลอดภัยเมื่อเด็กสัมผัสหรือนำเข้าปาก” อย่างไรก็ตามงานวิจัยชิ้นนี้ได้จดสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้อำนวยการศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ กยท.กล่าว
 
ที่มา  : การยางแห่งประเทศไทย
Update :  23 มีนาคม 2561     เวลา : 11:45:44 น.
 

สมาคมน้ำยางข้นไทย
60 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. (074) 559508-10  Fax. (074) 559039 E-mail tla5567@hotmail.com, contact@tla-latex.org
ติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ  คุณสุจิน กาญจนศิราธิป  Mobile : (081) 748-4657, (086) 480-0824

ระบบจัดการข้อมูล | ระบบเช็คอีเมล์
Copyright 2006. www.tla-latex.org All rights reserved.
Powered by ME-FI dot com