|
 
 
 
วันที่ / Date 20/03/2562
50.50 บาท/กก. (THB/Kg.)
 
วันที่ / Date 19/03/2562
1,287.00 USD/MT (@ 31.67 B/USD)
  •   กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางเตรียมหามาตรการเรียกร้องรัฐบาล หลังราคาตลาดกลางผันผวน  new
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงาน สถานการณ์ราคายางพารา 3 ตลาดในภาคใต้ ได้แก่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และสงขลา โดยปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2560 ขณะที่ราคาซื้อขายยางทุกประเภทในตลาดท้องถิ่น ต่ำกว่าราคาในตลาดกลางยางพารา กก.ละ 2-3 บาท ส่งผลให้เกษตรกรทุกกลุ่มเตรียมหามาตรการในการเรียกร้องให้รัฐบาลเห็นความเดือดร้อนจากเกษตรกรตัวจริง
 
สำหรับราคายางพารา ณ ตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช ยางแผ่นดิบความชื้น 1-3% ราคา 43.53 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากราคากลางเปิดตลาด 0.17 บาท/กก. ยางแผ่นดิบความชื้น 3-5% ราคา 43.03 บาท/กก. ยางแผ่นดิบความชื้น 5-7% ราคา 41.17 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันชั้น 1-3 ราคา 47.05 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากราคากลางเปิดตลาด 0.46 บาท/กก.
 
ปริมาณยางเข้าสู่ตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช ยางแผ่นดิบ 9 ตัน ยางแผ่นรมควัน 194 ตัน (หมายเหตุ ราคากลางยางแผ่นดิบคุณภาพดี 43.70 บาท/กิโลกรัม และ ราคากลางยางแผ่นรมควันชั้น3 47.51 บาท/กิโลกรัม)
 
สำหรับราคายางพารา ณ ตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบความชื้น 1-3% ราคา 43.70 บาท/กก. ยางแผ่นดิบความชื้น 3-5% ราคา 43.14 บาท/กก. ยางแผ่นดิบความชื้น 5-7% ราคา 42.23 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันชั้น 1-3 ราคา 47.51 บาท/กก.
 
สำหรับราคายางพารา ณ ตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี ยางแผ่นดิบความชื้น 1-3% ราคา 43.53 บาท/กก. ยางแผ่นดิบความชื้น 3-5% ราคา 43.03 บาท/กก. ยางแผ่นดิบความชื้น 5-7% ราคา 42.03 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันชั้น 1-3 ราคา 47.00 บาท/กก. ราคาท้องถิ่นเฉลี่ย 43.50 บาท/กก. น้ำยางสด ณ โรงงาน 46 บาท/กก. และ เศษยาง ณ โรงงาน 100% กก.ละ 37 บาท
 
ขณะที่ความเคลื่อนไหวของกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพารา ประกอบด้วย เกษตรกรผู้ประกอบการแปรรูปยางพารา,กลุ่มเกษตรกร,กลุ่มวิสากิจชุมชนที่ทำกิจการเกี่ยวกับยางพารา,ผู้ประกอบกิจการยาง และสหกรณ์ที่แปรรูปยางพารา ได้เข้าประชุม/พูดคุย ปัญหาราคายางพาราที่ผ่านมา,ภาระหนี้สิ้น,และการอยู่รอดในภายหน้า นำเสนอผู้บริหารเรื่องยางต่อไป ประชุม/พูดคุย ในวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ ร้านพีรพัฒ พรรณรา ตลาดถ้ำทองพรรณรา ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
ที่มา : มติชนออนไลน์
Update :  12 ธันวาคม 2560     เวลา : 09:48:25 น.
 

สมาคมน้ำยางข้นไทย
60 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. (074) 559508-10  Fax. (074) 559039 E-mail tla5567@hotmail.com, contact@tla-latex.org
ติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ  คุณสุจิน กาญจนศิราธิป  Mobile : (081) 748-4657, (086) 480-0824

ระบบจัดการข้อมูล | ระบบเช็คอีเมล์
Copyright 2006. www.tla-latex.org All rights reserved.
Powered by ME-FI dot com