|
 
 
 
วันที่ / Date 18/01/2562
38.00 บาท/กก. (THB/Kg.)
 
วันที่ / Date 17/01/2562
1,030.00 USD/MT (@ 31.73 B/USD)
  •   ชาวสวนยางพารา เสนอ 8 ข้อ เรียกร้องแก้ปัญหาราคาตกต่ำ  new
เกษตรกรสวนยางจากหลายพื้นที่ ได้เดินทางเข้าพบพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อยื่นข้อเรียกร้อง ให้แก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ
              
โดยนายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายสถาบันเกษตรกรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ยืนยันว่า การเดินทางเข้าพบรัฐมนตรีในวันนี้ มีการนัดหมายกันล่วงหน้า เพื่อนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหายางพารา 8 ข้อ หลังจากที่ได้รวบรวมความคิดเห็นจากกลุ่มเกษตรกรสวนยางก่อนหน้านี้ โดยเห็นว่าแนวทางดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ โดยระดับราคาอยู่ที่ 40-43 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งต้นทุนอยู่ที่กิโลกรัมละ 60 บาท นั้นจะต้องรื้อระบบซื้อ-ขายยาง, การบริหารการตลาด และการชี้นำราคายางใหม่ โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ต้องการให้การยางฯ ถอนหุ้นออกจากบริษัทร่วมทุน และเปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมในบริษัทร่วมทุน ซึ่งขณะนี้ไม่สามารถแก้ปัญหาราคายางได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทำให้เกษตรกรสวนยางกว่า 1,600,000 ครัวเรือนได้รับผลกระทบ
              
ซึ่งนอกเหนือจากกลุ่มตัวแทนของสภาพเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ยังมีตัวแทนชาวสวนยางอีกหลายกลุ่ม กำลังทยอยเข้าหารือ กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ในขณะนี้
 
ที่มา : CH7
Update :  14 พฤศจิกายน 2560     เวลา : 10:04:37 น.
 

สมาคมน้ำยางข้นไทย
60 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. (074) 559508-10  Fax. (074) 559039 E-mail tla5567@hotmail.com, contact@tla-latex.org
ติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ  คุณสุจิน กาญจนศิราธิป  Mobile : (081) 748-4657, (086) 480-0824

ระบบจัดการข้อมูล | ระบบเช็คอีเมล์
Copyright 2006. www.tla-latex.org All rights reserved.
Powered by ME-FI dot com