|
 
 
 
วันที่ / Date 22/6/61
44.00 บาท/กก. (THB/Kg.)
 
วันที่ / Date 21/06/61
1,115.00 USD/MT (@ 32.94 B/USD)
  •   กยท. แจง การส่งเสริมใช้ยางในประเทศ ย้ำ ภาครัฐ คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม new

หลังจากที่มีตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยางภาคใต้ เสนอแนวทางการแก้ปัญหายางพาราเร่งด่วน เน้น การส่งเสริมใช้ยางในประเทศ โดยเฉพาะการนำยางพาราไปทำถนน กยท. ประกาศย้ำชัดอีกครั้ง ภาครัฐ โดยกระทรวงเกษตรฯ เร่งเดินหน้าขับเคลื่อนนำยางพาราไปใช้ให้เกิดผลจริงในทางปฏิบัติได้จริงและถูกต้องตามกระบวนการ ล่าสุด นำยางพาราในสต๊อก 1 แสนตันสู่การแปรรูปในประเทศชัดเจน พร้อมทำงานคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ไม่เน้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง            ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย แจงประเด็นที่ เลขานุการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางภาคใต้ เรียกร้องให้รัฐบาลประกาศใช้มาตรา 44 แก้ปัญหายางพาราอย่างเร่งด่วน โดยการประกาศส่งเสริมให้มีการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐเป็นวาระแห่งชาติ เริ่มต้นทำถนนผสมยางพารา เพื่อลดปริมาณยางในประเทศและลดการนำเข้าว่า รัฐบาลมีการประกาศนโยบายอย่างชัดเจนในการส่งเสริมการนำยางพาราใช้ภายในประเทศ ซึ่งขณะนี้รัฐบาลทุกกระทรวงได้เดินหน้าเสนอโครงการต่างๆ ที่สามารถนำยางพาราไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำยางในสต๊อกที่รับซื้อจากเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางโดยตรงที่มีอยู่ประมาณ 100,000 ตัน ไปแปรรูปใช้ในประเทศ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะเจ้าภาพหลักได้เชิญหน่วยงานรัฐทั้ง 10 หน่วยงาน ร่วมหารือซึ่งมีความต้องการใช้ยางพาราจริงในระยะ 3 เดือนข้างหน้า รวมประมาณ 20,000 ตัน แต่ยังมีหน่วยงานระดับกรมต่างๆ โดยเฉพาะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะพิจารณางบประมาณที่มีอยู่ในปี 2560 เพื่อนำยางพาราออกไปใช้ในโครงการต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมากที่สุด            "สำหรับ กยท. ได้จัดทำโครงการต่างๆ เพื่อนำยางพาราไปใช้ให้มากที่สุด เช่น การจัดทำสนามเด็กเล่นปูพื้นจากยางพารา สนามฟุตซอล โครงการยางล้อประชารัฐ เป็นต้น สำหรับการที่หลายหน่วยงานจะนำยางพาราไปใช้ไม่ว่าจะทำถนน หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ผ่านมาติดปัญหาระเบียบพัสดุในการจัดตั้งงบประมาณ ราคากลาง คาดว่า หลังจากที่ กยท. ได้เดินหน้าผลักดันเรื่องมาตรฐานกับสินค้าอุตสาหกรรมประเภทนี้ จะมีการใช้ยางในประเทศเพิ่มมากขึ้น จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะลดความผันผวนราคายาง”              ดร.ธีธัช กล่าวเพิ่มเติมว่า ล่าสุด เมื่อวานนี้ (4 ก.ค.60) กระทรวงเกษตรฯ ได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง ในส่วนของมาตรฐานและประสิทธิภาพของถนนที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานแล้ว ทั้งนี้ อาจมีบางส่วนของถนนที่เมื่อนำยางพาราไปเป็นส่วนผสม อาจจะต้องพัฒนาต่อยอดเพื่อให้มีการเพิ่มการใช้ยางมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะต้องคำนึงถึงมาตรฐานที่ชัดเจน โดยจะมีการตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานขึ้น ซึ่งจะหารืออีกครั้งในอีก 2 สัปดาห์ ขอย้ำว่า รัฐบาลไม่ได้ละเลย แต่เห็นความสำคัญและผลักดันการส่งเสริมการใช้ยางในประเทศมาโดยตลอด ซึ่งรวมถึงการทำยางพารามาทำถนนด้วย โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและทุกภาคส่วน ไม่ได้เอื้อประโยชน์เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น และจำเป็นที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ต้องร่วมมือกันสนับสนุนและผลักดันนโยบายนี้ให้เป็นรูปธรรม ซึ่งจะเพิ่มการใช้ยางพาราในประเทศให้มากขึ้นได้แน่นอน  

ที่มา : ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กยท.

Update :  7 กรกฎาคม 2560     เวลา : 10:23:12 น.
 

สมาคมน้ำยางข้นไทย
60 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. (074) 559508-10  Fax. (074) 559039 E-mail tla5567@hotmail.com, contact@tla-latex.org
ติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ  คุณสุจิน กาญจนศิราธิป  Mobile : (081) 748-4657, (086) 480-0824

ระบบจัดการข้อมูล | ระบบเช็คอีเมล์
Copyright 2006. www.tla-latex.org All rights reserved.
Powered by ME-FI dot com