|
 
 
 
วันที่ / Date 22/6/61
44.00 บาท/กก. (THB/Kg.)
 
วันที่ / Date 21/06/61
1,115.00 USD/MT (@ 32.94 B/USD)
  •   กระทรวงเกษตรฯ พลิกโฉมวงการยาง ดัน กยท. และ ภาคเอกชน ร่วมจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายาง new
 
บ่ายวันนี้ (28 มิถุนายน 2560) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดแถลงมาตรการขับเคลื่อนสร้างเสถียรภาพราคายาง มอบการยางแห่งประเทศไทย เร่งเตรียมจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยมีผู้ประกอบกิจการส่งออกยางรายใหญ่ของประเทศ ทั้ง 5 บริษัท ร่วมกับ กยท. ลงทุนร่วมกัน องค์กรละ 200 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่ากองทุนตั้งต้น 1,200 ล้านบาท
             พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความสำคัญในการสร้างเสถียรภาพราคายาง โดยมีการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร่วมกับ 5 บริษัทผู้ผลิตและส่งออกยางรายใหญ่ของไทย ประกอบด้วย บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด บริษัท เซาท์แลนด์ รับเบอร์ จำกัด บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ตกลงที่จะซื้อยางพารา โดยการจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายางขึ้น ซึ่งแต่ละองค์กรจะลงทุนร่วมกัน แห่งละ 200 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่ากองทุนตั้งต้น 1,200 ล้านบาท
             "การร่วมมือกันสร้างเสถียรภาพราคายางระหว่าง กยท. และภาคเอกชนในครั้งนี้ถือเป็นนวัตกรรมการบริหารจัดการ และเป็นนิมิตหมายที่ดี ต้องขอบคุณ ผู้ประกอบกิจการยางทั้ง 5 บริษัท ที่เข้ามาร่วมลงทุนจัดตั้งกองทุนฯ ซึ่งหากมีการเข้าซื้อยางในตลาดจำนวนมากจะส่งผลดีต่อราคายาง และเป็นการปฏิบัติที่ชัดเจนภายใต้การร่วมมือกันของทุกภาคส่วน” รมว.กษ. กล่าว
              ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า วันนี้ กยท. และบริษัทผู้ส่งออกยางรายใหญ่ทั้ง 5 ราย มีความเห็นร่วมกันว่า สถานการณ์ราคายางที่เกิดขึ้น จะต้องมีการแก้ไขและสร้างเสถียรภาพร่วมกัน จึงได้มีการร่วมกันจัดตั้งกองทุนเพื่อรักษาระดับราคาและผลักดันราคาให้อยู่ในระดับสมดุลอีกครั้ง โดยมีเงินทุนเริ่มต้นร่วมกัน 1,200 ล้านบาท ในการใช้ซื้อยางทั้งในตลาดซื้อขายจริงและตลาดซื้อขายล่วงหน้า ในหลักการแล้วหากใช้ในตลาดล่วงหน้า สามารถขยายผลได้ถึง 10 เท่า จากเงิน 1,200 ล้านบาท จะขยายผลได้ถึง 12,000 ล้านบาท และซื้อยางได้ประมาณ 200,000 ตัน ถือเป็นมาตรการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผลักดันให้เป็นรูปธรรมได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ราคายางกลับสู่ดุลยภาพได้เร็วขึ้น
            "ภายในสัปดาห์นี้ จะมีการพูดคุยและหารือร่วมกับผู้จัดการตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(TFEX) เพื่อหาแนวทาง ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน และ ในสัปดาห์หน้า ทั้ง ๖ องค์กร จะร่วมกันกำหนดเงื่อนไขแนวทางในการปฏิบัติให้แล้วเสร็จเร็วที่สุด เพื่อจะได้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป มาตรการในการจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายางถือเป็นนวัตกรรมใหม่และเป็นมาตรการที่มีการลงมือปฏิบัติจริง” ผู้ว่าการ กยท. กล่าวทิ้งท้าย
 
ที่มา :  การยางแห่งประเทศไทย
 

 

Update :  29 มิถุนายน 2560     เวลา : 10:08:54 น.
 

สมาคมน้ำยางข้นไทย
60 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. (074) 559508-10  Fax. (074) 559039 E-mail tla5567@hotmail.com, contact@tla-latex.org
ติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ  คุณสุจิน กาญจนศิราธิป  Mobile : (081) 748-4657, (086) 480-0824

ระบบจัดการข้อมูล | ระบบเช็คอีเมล์
Copyright 2006. www.tla-latex.org All rights reserved.
Powered by ME-FI dot com