|
 
 
 
วันที่ / Date 22/6/61
44.00 บาท/กก. (THB/Kg.)
 
วันที่ / Date 21/06/61
1,115.00 USD/MT (@ 32.94 B/USD)
  •   รมว.เกษตรสั่งกยท.เร่งแก้ปัญหาราคายางตก  new
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร สั่ง กยท. เร่งสรุปแนวทางแก้ปัญหาราคายางพารา พร้อมรับฟังความคิดเห็นเกษตรกรจัดระบบตลาดกันการกดราคา
 
พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ได้รับหนังสือยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือจากเกษตรกรแล้ว ทั้งการขอให้ช่วยเหลือเพิ่มเติมมาตรการเร่งด่วน แก้ปัญหาราคายางตกต่ำ เน้นการเพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศให้มากขึ้น โดยที่ผ่านมาทางกระทรวงได้มีการดำเนินการแก้ปัญหาราคายางมาอย่างต่อเนื่อง หลังจากคณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติพิจารณาช่วยเหลือไปแล้ว 4 โครงการ ซึ่งในวันนี้ได้สั่งการให้ พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานบอร์ดการยางพาราแห่งประเทศไทย หรือ กยท. ชี้แจงแนวทางการแก้ปัญหาอีก 11 เรื่อง ส่วนการที่เกษตรกรรวมตัวกันมายื่นข้อเสนอ ถือเป็นการแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วมที่ถูกต้อง และเชื่อว่าจะช่วยแก้ปัญหาได้ ดีกว่าการประท้วงเหมือนในอดีต
 
โดยทางกลุ่มเกษตรกรขอให้รัฐบาลบังคับใช้กฎหมายที่ใช้เกี่ยวกับยาง โดยใช้ พ.ร.บ.ควบคุมยาง อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาราคาตกต่ำและราคาที่ผันผวน ทั้งการดูแลระบบตลาด โดยในส่วนการดูแลตลาดทางเกษตรกรขอเข้าไปมีส่วนร่วมกับทาง กยท. พร้อมทั้งขอให้ตั้งคณะกรรมการร่วมแก้ไขปัญหาวิกฤติราคายาง ที่ทุกๆฝ่ายมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันการกดราคา
 
ที่มา : INN News
Update :  21 มิถุนายน 2560     เวลา : 12:08:52 น.
 

สมาคมน้ำยางข้นไทย
60 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. (074) 559508-10  Fax. (074) 559039 E-mail tla5567@hotmail.com, contact@tla-latex.org
ติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ  คุณสุจิน กาญจนศิราธิป  Mobile : (081) 748-4657, (086) 480-0824

ระบบจัดการข้อมูล | ระบบเช็คอีเมล์
Copyright 2006. www.tla-latex.org All rights reserved.
Powered by ME-FI dot com