|
 
 
 
วันที่ / Date 20/03/2562
50.50 บาท/กก. (THB/Kg.)
 
วันที่ / Date 19/03/2562
1,287.00 USD/MT (@ 31.67 B/USD)
  •   ANRPC ระบุ อุปทานยางในอินเดียจำเป็นต้องเพิ่มขึ้น new

Sheela Thomas เลขาธิการสมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ (ANRPC) เน้นถึงความจำเป็นในการสร้างฐานการผลิตยางในประเทศอินเดีย เมื่อประเทศผู้ส่งออกยางเริ่มกลายเป็นประเทศผู้ใช้ยางอย่างรวดเร็ว ซึ่งหากแนวโน้มนี้ยังเป็นเช่นนี้ จะทำให้ปริมาณยางที่ส่งออกจากประเทศเหล่านี้อาจลดลงในระยะยาว Sheela Thomas กล่าวบรรยายในที่ประชุม TESS ซึ่งจัดในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านเทคนิคอินเดียของสมาคมผู้ผลิตยางล้อยานยนต์ โดยกล่าวว่าการผลิตยางและยางล้อในอินเดียกำลังได้รับความสนใจอย่างจริงจังและได้รับแรงกระตุ้นจากความสำเร็จของประเทศไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม และมาเลเซียที่มีการใช้ยางเพิ่มขึ้น กล่าวคือมีการเติบโตร้อยละ 8.3 ในไทย ร้อยละ 12.4 ในอินโดนีเซีย และร้อยละ 17.6 ในเวียดนามในปีนี้ ในขณะที่ปริมาณการใช้ยางทั่วโลกคาดว่าจะเติบโตน้อยกว่าร้อยละ 4 ทั้งนี้เนื่องมาจากนโยบายอุตสาหกรรมในประเทศเหล่านี้มุ่งเน้นการดึงดูดการลงทุนในการผลิตผลิตภัณฑ์ยางปลายน้ำ Sheela Thomas ตั้งข้อสังเกตว่า การชะลอตัวของสภาวะเศรษฐกิจที่มีอย่างต่อเนื่องในตลาดต่างๆ และการตกต่ำของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่อาจทำให้เราเชื่อว่าเกิดจากวัตถุดิบล้นตลาด ซึ่งอาจเป็นสมมติฐานที่ผิดก็ได้ และได้เชิญอุตสาหกรรมให้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความคิดริเริ่มใหม่ที่เรียกว่า “ANRPC Public-Private Forum” ซึ่งเป็นการหารือร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์ปลายน้ำ อุตสาหกรรมยางสังเคราะห์ ผู้ผลิตยางธรรมชาติ และผู้กำหนดนโยบายในประเทศที่ผลิตยางสำหรับอุตสาหกรรมยางธรรมชาติอย่างยั่งยืน Sheela Thomas ยังกล่าวต่ออีกว่า "ในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เติบโตขึ้นและมีความต้องการใช้ทรัพยากรมากขึ้น มีทางเลือกที่ชัดเจนคือ เราใช้ทรัพยากรหมดอย่างรวดเร็ว หรือใช้ในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน“

 

ที่มา http://rubberjournalasia.com

Update :  28 พฤศจิกายน 2559     เวลา : 09:02:32 น.
 

สมาคมน้ำยางข้นไทย
60 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. (074) 559508-10  Fax. (074) 559039 E-mail tla5567@hotmail.com, contact@tla-latex.org
ติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ  คุณสุจิน กาญจนศิราธิป  Mobile : (081) 748-4657, (086) 480-0824

ระบบจัดการข้อมูล | ระบบเช็คอีเมล์
Copyright 2006. www.tla-latex.org All rights reserved.
Powered by ME-FI dot com