|
 
 
 
วันที่ / Date 20/03/2562
50.50 บาท/กก. (THB/Kg.)
 
วันที่ / Date 19/03/2562
1,287.00 USD/MT (@ 31.67 B/USD)
  •   ผลผลิตยางธรรมชาติของมาเลเซียเดือนกันยายนลดลงร้อยละ 3.2  new
ตามรายงานตัวเลขสถิติของกรมสถิติ ประเทศมาเลเซีย พบว่า ในเดือนกันยายนที่ผ่านมาผลผลิตยางธรรมชาติ (NR) ของมาเลเซียอยู่ที่ปริมาณ 57,751 ตัน ลดลงจาก 59,673 ตันในเดือนสิงหาคม หรือลดลงร้อยละ 3.2 และลดลงจาก 68,260 ตันในเดือนกันยายนปีที่ผ่านมา หรือลดลงร้อยละ 15.4 โดยปริมาณการผลิตส่วนใหญ่มาจากสวนยางขนาดเล็ก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 91.2 
 
"ราคาน้ำยางข้นเฉลี่ยต่อเดือนเพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 17.15 เซ็นต่อกิโลกรัมหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 มีราคา 456.13 เซ็นต่อกิโลกรัม ในขณะที่ราคายางแท่ง SMR20 เพิ่มขึ้น 35.98 เซ็นต่อกิโลกรัม มีราคา 550.98 เซ็นต่อกิโลกรัม" ส่วนการส่งออกยางธรรมชาติของมาเลเซียเดือนกันยายนขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคมร้อยละ 18.2 มีปริมาณการส่งออก 55,036 ตัน โดยตลาดส่งออกหลักคือ จีน (ร้อยละ 51.1) รองลงมาคือ เยอรมนี (ร้อยละ 13.8) อิหร่าน (ร้อยละ 6.9) สหรัฐฯ (ร้อยละ 3.4) และฟินแลนด์ (ร้อยละ 2.6) ตามรายงานของกรมสถิติยังระบุด้วยว่า ระดับสต็อกยางธรรมชาติ ณ สิ้นเดือนกันยายนมีปริมาณ 165,246 ตัน ลดลงจาก 169,100 ตันในสิงหาคม หรือลดลงร้อยละ 2.3
 
ที่มา : RJA
Update :  17 พฤศจิกายน 2559     เวลา : 14:19:50 น.
 

สมาคมน้ำยางข้นไทย
60 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. (074) 559508-10  Fax. (074) 559039 E-mail tla5567@hotmail.com, contact@tla-latex.org
ติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ  คุณสุจิน กาญจนศิราธิป  Mobile : (081) 748-4657, (086) 480-0824

ระบบจัดการข้อมูล | ระบบเช็คอีเมล์
Copyright 2006. www.tla-latex.org All rights reserved.
Powered by ME-FI dot com