|
 
 
 
วันที่ / Date 18-21/05/2562
50.00 บาท/กก. (THB/Kg.)
 
วันที่ / Date 17/05/2562
1,205.00 USD/MT (@ B/USD)
  •   ชดเชยส่วนต่างให้ชาวสวนยางอืด รอขึ้นทะเบียนเกษตรกร-ตั้งบอร์ด กยท.พิจารณา new
โครงการชดเชยส่วนต่างรายได้เกษตรกรชาวสวนยางอืด เหตุคณะทำงานพิจารณารายละเอียดโครงการประชุมน้อยครั้ง "อุทัย สอนหลักทรัพย์" หวั่นโครงการลากยาวจากการใช้เวลาในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ทั่วประเทศ เพื่อคัดเลือกตัวแทนแต่ละภาคเป็นบอร์ด กยท.มาพิจารณาโครงการนี้ นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ถึงโครงการชดเชยส่วนต่างรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางว่า ได้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจารณารายละเอียดของโครงการนี้ที่มีเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เป็นประธานแล้ว แต่การพิจารณาค่อนข้างช้า หากมีการเปลี่ยนเลขาธิการ สศก. ก็ควรมอบหมายให้รองเลขาธิการฯ สศก.ประชุมพิจารณาแทน ที่ผ่านมามีการประชุมครั้งเดียว ควรจะรีบดำเนินการ เพราะชาวสวนยางทั่วประเทศร้องเรียนมามากเรื่องราคายางตกต่ำ อยากให้มีการชดเชยส่วนต่างราคาตลาดกับต้นทุนการผลิตโดยเร็ว ซึ่งคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ก็อนุมัติเรื่องนี้มาแล้ว อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ต้องเสนอเข้าสู่คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ว่า จะอนุมัติหรือไม่เป็นขั้นตอนสุดท้าย แต่ปัญหาคือ บอร์ด กยท.ถาวรยังไม่ได้มีการแต่งตั้ง เนื่องจากมีการคัดค้านว่าการเลือกตัวแทนเกษตรกรจากแต่ละภาคทางอ้อมไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะต้องมีการขึ้นทะเบียนสถาบันเกษตรกรให้ถูกต้องตามกฎหมายใหม่ รวมทั้งการขึ้นทะเบียนเกษตรกรประมาณ 6 ล้านคน คนกรีดยางอีก 3 ล้านคนก่อน รวมแล้วอาจใช้เวลามากกว่า 40 วัน ที่คณะกรรมการ กยท.ชั่วคราวบริหารอยู่ ซึ่งบอร์ด กยท.ชั่วคราวส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ คงไม่กล้าอนุมัติเรื่องโครงการชดเชยส่วนต่างราคายาง เพราะกลัวมีความผิด หากเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนหลายรายไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดิน ผู้สื่อข่าว "ประชาชาติธุรกิจ" รายงานว่า เมื่อต้นเดือนต.ค.ที่ผ่านมา กลุ่มเครือข่ายชาวสวนยางภาคใต้ ได้ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมีปลัดกระทรวงเกษตรฯเป็นตัวแทนรับข้อเรียกร้องใน 3 ประเด็นหลักคือ 1.ปัญหาราคายางตกต่ำ 2.การประกาศวิธีการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และ 3.การแต่งตั้งบอร์ด กยท. ซึ่งนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรฯกล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯมีนโยบายให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก โดยเฉพาะเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของบอร์ด กยท. ซึ่งต้องทำตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดเพื่อให้ทุกคนเชื่อมั่น ทำให้โปร่งใสที่สุด นอกจากการตั้งคณะกรรมการบอร์ดเพื่อมาดูปัญหาเรื่องราคายางแล้ว ก็ต้องมีการพูดคุยเรื่องการขายยาง โดยจะไปพูดคุยกับกลุ่มใหญ่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ เพื่อผลักดันให้เกิดการซื้อขายยางพาราอย่างเป็นธรรมมากขึ้น ด้านนายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) ปฏิบัติงานในกิจการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ประเด็นเรื่องที่จะให้มีการเร่งรัดให้ประกาศการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เรื่องของการประกาศเงื่อนไขต่าง ๆ ประธานบอร์ด กยท. ได้มีการลงนามประกาศแล้วเมื่อวันที่ 30 ก.ย. ที่ผ่านมา ขณะนี้รอการประกาศในราชกิจจานุเบกษา คาดว่าประมาณวันที่ 15 ต.ค.นี้ ซึ่งฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กยท.ได้เตรียมระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อประกาศราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อย เกษตรกรสามารถขึ้นทะเบียนได้ทันที ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์
Update :  13 ตุลาคม 2558     เวลา : 10:23:57 น.
 

สมาคมน้ำยางข้นไทย
60 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. (074) 559508-10  Fax. (074) 559039 E-mail tla5567@hotmail.com, contact@tla-latex.org
ติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ  คุณสุจิน กาญจนศิราธิป  Mobile : (081) 748-4657, (086) 480-0824

ระบบจัดการข้อมูล | ระบบเช็คอีเมล์
Copyright 2006. www.tla-latex.org All rights reserved.
Powered by ME-FI dot com