|
 
 
 
วันที่ / Date 17/10/2561
40.00 บาท/กก. (THB/Kg.)
 
วันที่ / Date 16/10/61
1,040.00 USD/MT (@ 32.64 B/USD)
  •   เกษตรฯ สั่งตั้ง คกก.เช็คปริมาณยางในสต็อก-มาตรการระบาย new
นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในโอกาสปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนา เรื่อง"การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิตของยางไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน "แม้ว่าประเทศไทยจะส่งออกยางพาราได้เป็นสินค้าอันดับหนี่งของประเทศ โดยปีที่แล้วมีปริมาณการส่งออกยางพาราถึง 3.2 ล้านตันแต่เมื่อมาพิจารณาถึงมูลค่ากลับลดลงกว่าปกติ และราคายางปัจจุบันยังไม่มีทิศทางที่จะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นสอดคล้องกับราคาน้ำมันจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องมาร่วมกันพิจารณาถึงสาเหตุสำคัญที่ทำให้ราคายางยังไม่ปรับตัวสูงขึ้น แต่ทั้งนี้ จากการประเมินเบื้องต้นน่าจะมาจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศผู้นำเข้าหลัก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา กลุ่มสหภาพยุโรป และจีน ที่เศรษฐกิจยังฟื้นตัวช้าหรือยังทรงตัวอยู่จึงยังคงทำให้มีปริมาณสต็อกยางเก่าค้างอยู่ ขณะที่ในส่วนของสต็อกภายในประเทศที่ยังไม่ทราบถึงปริมาณที่ได้ชัด ก็ได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 1 ชุดเพื่อตรวจสอบปริมาณยางในสต็อกโดยเร่งด่วนแล้วรวมถึงมาตรการในการระบายสต็อกยางจะเป็นอย่างไรก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณากันต่อไป อย่างไรก็ตาม แนวทางการแก้ไขปัญหาราคายางที่กระทรวงเกษตรฯจะเข้ามาดำเนินการเป็นอันดับแรก คือ การคิดต้นทุนการผลิตยางที่ชัดเจนเพื่อให้ราคายางพารามีเสถียรภาพที่แท้จริงเป็นตามกลไกตลาดซึ่งหากความต้องการของตลาดมากกว่าปริมาณการผลิตราคายางก็อาจจะสูงถึง 150บาท/กก.ก็เป็นได้ "ถ้าเรายังติดประเด็นที่การกำหนดราคายางเป็นตัวตั้ง โดยไม่นำปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจโลกมาพิจารณาจะทำให้ไม่สามารถแก้ปัญหาด้านราคาได้ แต่กลับจะสร้างปัญหาใหม่ขึ้นดังนั้น ผู้เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันหาข้อเท็จจริงให้ได้ว่าต้นทุนของการผลิตยางอยู่ที่ไหนแล้วราคาที่เกษตรกรอยู่ได้เป็นเท่าไหร่ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องคุยกันอย่างจริงจังโดยมีเกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมทั้งในด้านการบริหารจัดการตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำโดยเฉพาะการส่งเสริมการแปรรูปยางภายในประเทศซึ่งทั้งที่ประเทศไทยมีศักยภาพพร้อมในหลายๆด้านที่น่าจะมีการลงทุนด้านการแปรรูปยางในประเทศ แต่บริษัทใหญ่ๆ กลับไปลงทุนที่ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา เวียดนาม เป็นต้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชน และเกษตรกรที่จะร่วมกันพัฒนาตัวเองเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิตผลักดันตลาดส่งออก เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางยางพาราของอาเซียนตามยุทธศาสตร์ยางที่กำหนดไว้ให้ได้" นายยุคล กล่าว ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ 18/07/2556
Update :  18 กรกฎาคม 2556     เวลา : 09:48:08 น.
 

สมาคมน้ำยางข้นไทย
60 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. (074) 559508-10  Fax. (074) 559039 E-mail tla5567@hotmail.com, contact@tla-latex.org
ติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ  คุณสุจิน กาญจนศิราธิป  Mobile : (081) 748-4657, (086) 480-0824

ระบบจัดการข้อมูล | ระบบเช็คอีเมล์
Copyright 2006. www.tla-latex.org All rights reserved.
Powered by ME-FI dot com