|
 
 
 
วันที่ / Date 19/12/2561
37.00 บาท/กก. (THB/Kg.)
 
วันที่ / Date 18/12/61
975.00 USD/MT (@ 32.74 B/USD)
  •   ประชุมร่วมกับ สมาคมผู้ผลิตถุงมือยางไทย สมาคมผู้ผลิตถุงมือยางมาเลเซีย และสมาคมผู้ผลิตถุงมือยางใน ASIA 

ประชุมร่วมกับ สมาคมผู้ผลิตถุงมือยางไทย สมาคมผู้ผลิตถุงมือยางมาเลเซีย และสมาคมผู้ผลิตถุงมือยางใน ASIA

วันศุกร์ที่  23  มีนาคม  2561  

ณ เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

 
Update :26 มีนาคม 2561     เวลา : 10:30:00 น.
 

สมาคมน้ำยางข้นไทย
60 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. (074) 559508-10  Fax. (074) 559039 E-mail tla5567@hotmail.com, contact@tla-latex.org
ติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ  คุณสุจิน กาญจนศิราธิป  Mobile : (081) 748-4657, (086) 480-0824

ระบบจัดการข้อมูล | ระบบเช็คอีเมล์
Copyright 2006. www.tla-latex.org All rights reserved.
Powered by ME-FI dot com