|
 
 
 
วันที่ / Date 16/08/61
40.50 บาท/กก. (THB/Kg.)
 
วันที่ / Date 15/08/61
1,040.00 USD/MT (@ 33.32 B/USD)
  •   ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดสำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาหลังใหม่ 

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดสำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาหลังใหม่

วันอังคารที่  6  กุมภาพันธ์  2561  

ณ อาคารแสดงสินค้าของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11  ต.น้ำน้อย  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  

 
Update :7 กุมภาพันธ์ 2561     เวลา : 13:15:00 น.
 

สมาคมน้ำยางข้นไทย
60 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. (074) 559508-10  Fax. (074) 559039 E-mail tla5567@hotmail.com, contact@tla-latex.org
ติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ  คุณสุจิน กาญจนศิราธิป  Mobile : (081) 748-4657, (086) 480-0824

ระบบจัดการข้อมูล | ระบบเช็คอีเมล์
Copyright 2006. www.tla-latex.org All rights reserved.
Powered by ME-FI dot com