|
 
 
 
วันที่ / Date 22/6/61
44.00 บาท/กก. (THB/Kg.)
 
วันที่ / Date 21/06/61
1,115.00 USD/MT (@ 32.94 B/USD)
  •   งานลงนามบันทึกความเข้าใจ และร่วมแถลงข่าว kick off โครงการสนับสนุนสินเชื่อฯ 

งานลงนามบันทึกความเข้าใจ และร่วมแถลงข่าว kick off โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง

วันศุกร์ที่ 4  สิงหาคม  2560

 ณ ห้องบอลลูม A ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกตต์ กรุงเทพฯ

 

 
Update :4 สิงหาคม 2560     เวลา : 16:37:00 น.
 

สมาคมน้ำยางข้นไทย
60 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. (074) 559508-10  Fax. (074) 559039 E-mail tla5567@hotmail.com, contact@tla-latex.org
ติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ  คุณสุจิน กาญจนศิราธิป  Mobile : (081) 748-4657, (086) 480-0824

ระบบจัดการข้อมูล | ระบบเช็คอีเมล์
Copyright 2006. www.tla-latex.org All rights reserved.
Powered by ME-FI dot com