|
 
 
 
วันที่ / Date 22/6/61
44.00 บาท/กก. (THB/Kg.)
 
วันที่ / Date 21/06/61
1,115.00 USD/MT (@ 32.94 B/USD)
  •   ประชุมคณะทำงานชดเชยดอกเบี้ย โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนฯ 

ประชุมคณะทำงานชดเชยดอกเบี้ยโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง 

วันพฤหัสบดีที่  27  กรกฎาคม  2560  เวลา  13.00 น.

ณ ห้องประชุมสถลสถานพิทักษ์ 1 อาคาร 1 การยางแห่งประเทศไทย  กรุงเทพฯ

 
Update :27 กรกฎาคม 2560     เวลา : 16:12:00 น.
 

สมาคมน้ำยางข้นไทย
60 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. (074) 559508-10  Fax. (074) 559039 E-mail tla5567@hotmail.com, contact@tla-latex.org
ติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ  คุณสุจิน กาญจนศิราธิป  Mobile : (081) 748-4657, (086) 480-0824

ระบบจัดการข้อมูล | ระบบเช็คอีเมล์
Copyright 2006. www.tla-latex.org All rights reserved.
Powered by ME-FI dot com