|
 
 
 
วันที่ / Date 24-26/08/2562
38.80 บาท/กก. (THB/Kg.)
 
วันที่ / Date 23/08/2562
1,058.00 USD/MT (@ B/USD)
  •   ประชุมคณะทำงานชดเชยดอกเบี้ย โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 1/2562 และคณะกรรม 

ประชุมคณะทำงานชดเชยดอกเบี้ย โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง ครั้งที่ 1/2562 

และคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง ครั้งที่ 1/2562

วันพฤหัสบดีที่  7  กุมภาพันธ์  2562  ณ  ห้องประชุมรัษฎา  อาคาร 2 ชั้น 2  การยางแห่งประเทศไทย  กรุงเทพมหานคร

 
Update :7 กุมภาพันธ์ 2562     เวลา : 17:29:00 น.
 

สมาคมน้ำยางข้นไทย
60 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. (074) 559508-10  Fax. (074) 559039 E-mail tla5567@hotmail.com, contact@tla-latex.org
ติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ  คุณสุจิน กาญจนศิราธิป  Mobile : (086) 480-0824

ระบบจัดการข้อมูล | ระบบเช็คอีเมล์
Copyright 2006. www.tla-latex.org All rights reserved.
Powered by ME-FI dot com