|
 
 
 
วันที่ / Date 23-25/02/2562
43.00 บาท/กก. (THB/Kg.)
 
วันที่ / Date 22/02/2562
1,150.00 USD/MT (@ 31.30 B/USD)
  •   ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมน้ำยางข้นไทย ครั้งที่ 3/2561 

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมน้ำยางข้นไทย ครั้งที่ 3/2561

วันศุกร์ที่  22  มิถุนายน  2561  เวลา  13.30-17.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 3 สมาคมน้ำยางข้นไทย  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  

 
Update :25 มิถุนายน 2561     เวลา : 11:35:00 น.
 

สมาคมน้ำยางข้นไทย
60 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. (074) 559508-10  Fax. (074) 559039 E-mail tla5567@hotmail.com, contact@tla-latex.org
ติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ  คุณสุจิน กาญจนศิราธิป  Mobile : (081) 748-4657, (086) 480-0824

ระบบจัดการข้อมูล | ระบบเช็คอีเมล์
Copyright 2006. www.tla-latex.org All rights reserved.
Powered by ME-FI dot com