|
 
 
 
วันที่ / Date 19/12/2561
37.00 บาท/กก. (THB/Kg.)
 
วันที่ / Date 18/12/61
975.00 USD/MT (@ 32.74 B/USD)
  •   นายชัยพจน์ เรืองวรุณวัฒนา นายกสมาคมฯ ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ Financial Times  

นายชัยพจน์  เรืองวรุณวัฒนา นายกสมาคมฯ ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์  Financial Times   

โดย Mr.Daniel  Gallucci  

วันพุธที่  6  มิถุนายน  2561   เวลา  14.00  น.

ณ ห้องประชุม สมาคมยางพาราไทย  จ.สงขลา

 
Update :6 มิถุนายน 2561     เวลา : 15:11:00 น.
 

สมาคมน้ำยางข้นไทย
60 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. (074) 559508-10  Fax. (074) 559039 E-mail tla5567@hotmail.com, contact@tla-latex.org
ติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ  คุณสุจิน กาญจนศิราธิป  Mobile : (081) 748-4657, (086) 480-0824

ระบบจัดการข้อมูล | ระบบเช็คอีเมล์
Copyright 2006. www.tla-latex.org All rights reserved.
Powered by ME-FI dot com